Home

De Buizerd is de meest voorkomende roofvogel in Nederland. Dit is vooral de Buteo buteo, de ‘gewone’ Buizerd. Buteo buteo is een van de meer dan 20 soorten van het geslacht Buteo, dat weer een van de 14 geslachten der Buizerdachtigen (Buteoninae) is. ’s Winters komt in Nederland naast de ‘gewone’ Buizerd ook wel de Ruigpootbuizerd (Buteo lagopus) voor. De Ruigpootbuizerd wordt zo genoemd vanwege zijn kenmerkende bevederde loopbeen. In het veld is dit echter moeilijk te zien en is het moeilijk beide soorten op grond hiervan te onderscheiden. Op deze site zal vooral aandacht worden geschonken aan de ‘gewone’ Buizerd.