Verspreiding

De Buizerd stelt twee eisen aan zijn biotoop: aanwezigheid van bos, en aanwezigheid van open veld, liefst met twee maal meer veld dan bos. Het bos dient vooral om in te nestelen en de jongen groot te brengen. De Buizerd is hierin niet erg kieskeurig, het mag zowel loof- als naaldbos zijn. Wel moet het oud genoeg zijn, opdat er op een hoogte van minimaal 8 meter een nest gebouwd kan worden. Ook de grootte van het bos is niet erg van belang, zolang de jongen er maar rustig grootgebracht kunnen worden. Het open veld dient als jachtterrein en dient zo afwisselend en gevarieerd mogelijk te zijn omdat dit danmeestal ook geldt voor het prooiaanbod. Helemaal ideaal wordt het als er ook nog natuurlijke verhogingen in het landschap te vinden zijn die als uitkijkpunt kunnen dienen. Denk hierbij aan paaltjes, dode bomen of een heuveltje. In Nederland voldoen bijvoorbeeld de Veluwe aan deze criteria, evanals Zuid en Oost Nederland. Niettemin komt de Buizerd tegenwoordig ook voor in Noord-Hollandse landgoederen en parken.