Voedsel

Wat eet een buizerd?

Net als andere roofvogels is de Buizerd een carnivoor (vleeseter). Verder is de Buizerd niet erg kieskeurig. Vrijwel alle soorten die in ‘zijn’ leefgebied voorkomen en niet zwaarder zijn dan circa 500 gram staan op de prooisoortenlijst. Op de lijst staan zowel ongewervelde dieren (waaronder insecten, weekdieren en ringwormen) alsook gewervelde dieren (waaronder zoogdieren, vogels, reptielen, amfibi�n en ook vissen). Het merendeel (>80%) van de prooien bestaat uit kleine zoogdieren, als muizen, ratten, marterachtigen, eekhoorns, mollen, konijnen en hazen. Hiervan vormt de veldmuis (Microtis arvalis) het grootste deel (>80%). Dit grote aandeel van de veldmuis in het dieet van de Buizerd kan worden verklaard door de eigenschappen van de beide soorten: De veldmuis heeft een voorkeur voor wegbermen, weide- en akkerland en boomgaarden en is zowel nacht- als dagactief, vooral tijdens de schemering. De Buizerd is vooral goed in jagen op niet te grote, niet te snelle bodemdieren. Hij kan het best uit de voeten in niet te dichte begroeiing, zoals in het open veld, waar de veldmuis in grote getalen voorkomt. Hoewel de Buizerd geen echte visser of vogeljager is, staan er wel vogels en vissen op het menu. De vele vogelsoorten op de prooilijst zijn waarschijnlijk meest dieren die dood of verzwakt werden gevonden. De vissen zijn ook waarschijnlijk dood aangetroffen aan de oppervlakte of bij de oever. Bij de amfibie�n worden vooral kikkers, padden en salamanders gejaagd. Een niet onbelangrijk deel van het menu bestaat uit (naakt)slakken en regenwormen en uit insecten als krekels en kevers. Bovengenoemde getallen zijn geen vaste gegevens, maar de gevangen prooidieren en de aantallen kunnen varieren met de beschikbaarheid van de genoemde dieren in een bepaald gebied of in een bepaald seizoen. Ook varierend met het seizoen is de voedselbehoefte van een Buizerd: voor een volwassen Buizerd geldt dat hij gemiddeld ongeveer 6 veldmuizen per dag nodig heeft.

veldmuisp1