Trek

De trek van de buizerd

De Nederlandse buizerds zijn veelal standvogels. Dit wil zeggen dat ze niet trekken, maar het hele jaar rond in hun territorium blijven. Niettemin is er wel een trek van buizerds in Nederland waar te nemen. Dit zijn dan veelal buizerds of ruigpootbuizerds uit noordelijke gebieden zoals Scandinavie. Deze trekken wel naar warmer oorden en doen op hun weg naar het zuiden ook Nederland aan. Her en der kan dit tot spanningen leiden tussen de blijvers en de passanten die dan ineens binnendringen in de gevestigde territoria.