Voortplanting

Nest

Al vroeg in het jaar, soms al in februari, beginnen buizerdpaartjes met het bouwen van een nest. Dit kan een geheel nieuw nest zijn, maar ook oude nesten worden verbouwd en uitgebreid. Nesten worden in zowel naald- als loofbomen gebouwd op hoogten van minimaal acht meter, maar ook 30 meter is geen uitzondering. De Buizerd heeft een voorkeur voor rustige bossen, waar niet te veel recreatie plaatsvindt. Eind maart en begin april vindt de paarperiode plaats. De paring zelf is vrij kort van duur, maar wordt vaak herhaald. Dit gebeurt in of nabij het nest. Over het algemeen zijn Buizerds monogaam en een paartje blijft gedurende meerdere broedsezoenen bij elkaar. In enkele gevallen wordt melding gemaakt van een mannetje met twee vrouwtjes.

nestboom

Broed

Na de paarperiode worden in de eerste helft van april de eieren gelegd. De precieze tijd hiervan kan varieren met de temperatuur, de daglengte of de hoogte ten opzichte van zeeniveau. Indien een vrouwtje voor het eerst legt, doetzij dat veelal ook iets later dan de meer ervaren vrouwtjes. Een legsel bestaat meestal uit twee of drie eieren. Deze worden een-voor-een met twee tot drie dagen tussentijd gelegd in of de vroege ochtend of in de late namiddag. Rond het leggen van het laatste ei begint het broeden. Dit wordt vorral door het vrouwtje gedaan, en duurt iets langer dan een maand. Enkele dagen voor het uitkomen begint het ei al zachtjes te piepen. Vanaf dan verschijnen er scheurtjes an gaatjes in de schaal en werkt het kleine witte donskuiken zich een weg naar buiten.

eieren

Jongen

Jongen Het kleine witte donskuiken begint na ongeveer een week in het nest rond te kruipen. In de tweede week wisselt het dons voor een nieuwe donslaag. Na ongeveer drie weken begint de echte veergroei. Ze kunnen nu ook al in het nest staan en lopen. Ook beginnen ze nu zelf aan prooien en resten daarvan te knabbelen. Rond de vijfde week zijn ze zelf al in staat om een muis geheel zelfstandig te verorberen. Na al geruime tijd vliegoefeningen te hebben gedaan in het nest vliegen de jongen voor het eerst uit na circa acht weken. Hoewel ze het nest al kunnen verlaten blijven ze nog afhankelijk van de ouders als het gaat om de voedselvoorziening. Een maand of twee na het uitvliegen worden ze steeds minder gevoerd door de ouders, zodat ze gedwongen worden om zelf op jacht te gaan. Na het eerste jaar zijn de jongen geslachtsrijp, maar pas na drie jaar zijn ze echt broedrijp. Een buizerd kan tot 25 jaar oud worden.

nestje